Kadencja 2014-2018

(389) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie oznakowania słupa energetycznego znajdującego się na granicy jezdni drogi powiatowej w Sasinowie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości