Kadencja 2014-2018

(388) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania tablic informacyjnych na terenie Glinianek.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości