Kadencja 2014-2018

(387) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie miesięcznego sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy Mosina między sesjami Rady Miejskiej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości