Kadencja 2014-2018

(386) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości