Kadencja 2014-2018

(385) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wycinki drzew w lesie w Czapurach.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości