Kadencja 2014-2018

(384) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykazu kontroli zewnętrznych oraz sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2015.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości