Kadencja 2014-2018

(382) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wydzielenia części działki drogowej na ul. Krzywoustego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości