Kadencja 2014-2018

(381) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie oczyszczenia z piasku jezdni i studzienek kanalizacyjnych w ul. Leszczyńskiej oraz załatania dziur w tej ulicy.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości