Kadencja 2014-2018

(380) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie uporządkowania zarośli przy krzyżu, uaktualnienia danych na tablicach strefy parkowania oraz naprawienia kratek ściekowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości