Kadencja 2014-2018

(379) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie udostępnienia dokumentów związanych z postępowaniem sądowym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości