Kadencja 2014-2018

(378) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie umieszczenia zakładki na BIP Gminy Mosina pt. "Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości