Kadencja 2014-2018

(377) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie wybudowania studzienki chłonnej na wody opadowe na ul. Kosynierów w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości