Kadencja 2014-2018

(376) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z os. Leśnego w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości