Kadencja 2014-2018

(375) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie likwidacji reklam, poszerzenia pasa jezdni, uporządkowania terenu zielonego i naprawienia chodnika.

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości