Kadencja 2014-2018

(374) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie lokalnego transportu zbiorowego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości