Kadencja 2014-2018

(373) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wymiany ławek na placu zabaw przy ul. Zofii Nałkowskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf 
Lista wiadomości