Kadencja 2014-2018

(372) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie nasadzenia drzew w ciągu ul. Marcinkowskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości