Kadencja 2014-2018

(371) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie zwrócenia się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości