Kadencja 2014-2018

(370) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie zasypania tłuczniem i wyrównania zadolenia w ul. Podgórnej w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości