Kadencja 2014-2018

(368) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wykonania zjazdu z ul. Leśnej w ul. Zieloną w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości