Kadencja 2014-2018

(367) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie poprawy widoczności pojazdów wyjeżdżających z ul. Zielonej w ul. Leśną w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości