Kadencja 2014-2018

(366) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie oświetlenia na ulicy Sienkiewicza.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości