Kadencja 2014-2018

(365) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o interwencję w sprawie stanu ul. Żurawinowej w Czapurach i uszkodzenia oświetlenia na tej ulicy.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości