Kadencja 2014-2018

(364) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie uzupełnienia elementów odblaskowych, naprawy lamp przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i zamontowania słupków na łuku drogi.

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości