Kadencja 2014-2018

(363) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie podjęcia działań celem stworzenia przejść dla pieszych w Rogalinku i Dymaczewie Nowym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości