Kadencja 2014-2018

(362) Zapytania radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie zanonimizowanego zapytania radnej z dnia 11 marca br. nr BR.0003.353.2016, które pojawiło się na BIP.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości