Kadencja 2014-2018

(361) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie usunięcia pni drzew przy ul. Targowej oraz złamanego drzewa przy ul. Czarnieckiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości