Kadencja 2014-2018

(360) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zamontowania szyby w wiacie na przystanku przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, załatania dziur w ul. Zieleniec, oczyszczenia studzienek kanali

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości