Kadencja 2014-2018

(359) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie zakupu krzeseł do świetlicy wiejskiej w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Uzupełnienie wniosku.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości