Kadencja 2014-2018

(358) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie uporządkowania ul. Piaskowej i terenu przyległego do cmentarza ewangelickiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości