Kadencja 2014-2018

(357) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie zamontowania ławek przy przystankach autobusowych w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości