Kadencja 2014-2018

(356) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie zamontowania koszy na śmieci na placu zabaw przy ul. Leśnej, wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Głównej i przy przystankach na ul. Piaskowej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości