Kadencja 2014-2018

(355) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej ankiet badających opinie mieszkańców.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości