Kadencja 2014-2018

(354) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej i w innych sprawach.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości