Kadencja 2014-2018

(351) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla terenów części wsi Czapury.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości