Kadencja 2014-2018

(350) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ul. Żurawinowej w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości