Kadencja 2014-2018

(349) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie wniosków i zapytań radnego Waldemara Waligórskiego złożonych w latach 2006-2014.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości