Kadencja 2014-2018

(348) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie porozumienia jakie zawarła Gmina Mosina z wykonawcą robót na ul. Gruszkowej w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości