Kadencja 2014-2018

(347) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Burmistrza Gminy Mosina dla działki 132/10 obręb Czapury.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości