Kadencja 2014-2018

(345) Zapytania radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie ul. Żurawinowej w Czapurach.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości