Kadencja 2014-2018

(343) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przygotowania uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych, na których jest infrastruktura i właścicielem których jest Gm

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Korekta wniosku.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości