Kadencja 2014-2018

(342) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przygotowania uchwały zmieniającej limit punktów sprzedaży alkoholu i określającej odległość tych punktów od szkół i innych placówek.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości