Kadencja 2010-2014

Komisja Inwentaryzacyjna


Komisja Statutowa


Komisja Rewizyjna

 


Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Protokół nr 1 z 4.01.2011.PDF
Protokół nr 2 z 10.01.2011.PDF
Protokół nr 3 z 25.01.2011.PDF
Protokół nr 4 z 10.02.2011.PDF
Protokół nr 5 z 17.02.2011.PDF
Protokół nr 6 z 14.03.2011.PDF
Protokół nr 7 z 25.03.2011.PDF
Protokół nr 8 z 11.04.2011.PDF
Protokół nr 9 z 15.04.2011.PDF
Protokół nr 10 z 9.05.2011.PDF
Protokół nr 11 z 6.06.2011.PDF
Protokół nr 12 z 20.06.2011.PDF
Protokół nr 13 z 12.09.2011.PDF
Protokół nr 14 z 19.09.2011.PDF
Protokół nr 15 z 10.10.2011.PDF
Protokół nr 16 z 26.10.2011.PDF
Protokół nr 17 z 14.11.2011.PDF
Protokół nr 18 z 21.11.2012.PDF
Protokół nr 19 z 12.12.2011.PDF

Protokół nr 20 z 24.01.2012.PDF
Protokół nr 21 z 13.02.2012.PDF
Protokół nr 22 z 21.02.2012.PDF
Protokół nr 23 z 19 .03.2012.PDF
Protokół nr 24 z 29.03.2012 r.PDF
Protokół nr 25 z 16.04.2012.PDF
Protokół nr 26 z 7.05.2012.PDF
Protokół nr 27 z 4.06.2012.PDF
Protokół nr 28 z 18.06.2012.PDF

Protokół nr 29 z 17.09.2012.PDF

Protokół nr 30 z 15.10.2012.PDF
Protokół nr 31 z 19.11.2012.PDF
Protokół nr 32 z 17.12.2012.PDF
Protokół nr 33 z 14.01.2013.PDF
Protokół nr 34 z 21.01.2013.PDF
Protokół nr 35 z 18.02.2013.PDF
Protokół nr 36 z 18.03.2013.PDF

Protokół nr 37 z 15.04.2013.PDF

Protokół nr 38 z 18.04.2013.PDF
Protokół nr 39 z 25.04.2013.PDF
Protokół nr 40 z 6.05.2013.PDF

Protokół nr 41 z 6.06.2013.PDF
Protokół nr 42 z 17.06.2013.PDF
Protokół nr 43 z 16.09.2013.PDF
Protokół nr 44 z 21.10.2013.PDF
Protokół nr 45 z 25.11.2013.PDF
Protokół nr 46 z 16.12.2013.PDF

Protokół nr 47 z 9.01.2014.PDF
Protokół Nr 48 z 20.01.2014.PDF
Protokół nr 49 z 17.02.2014.PDF
Protokół nr 50 z 17.03.2014.PDF
Protokół nr 51 z 14.04.2014.PDF
Protokół nr 52 z 5.05.2014.PDF
Protokół nr 53 z 16.06.2014.PDF
Protokół nr 54 z 29.07.2014.PDF

Protokół nr 55 z 15.09.2014.PDF
Protokół nr 56 z 13.10.2014.PDF
Protokół nr 57 z 14.10.2014.PDF
Protokół nr 58 z 3.11.2014.PDF


 


Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej


Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej


Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Komisja Budżetu i Finansów


Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego