Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Rady Miejskiej w Mosinie

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych