Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022

Rada Miejska w Mosinie w roku 2022 rozpatrzyła 4 petycje.

  1. Pierwsza z nich, która dotyczyła zwołania sesji Rady Miejskiej w Mosinie w celu uchwalenia uchwał dotyczących wydania zakazu stosowania na terenie gminy Mosina maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA, została uznana za bezzasadną.
  2. Druga z nich, która dotyczyła uwzględnienia w planach inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie, została przekazana Burmistrzowi Gminy Mosina jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
  3. Trzecia z nich, która dotyczyła podjęcia w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji wszelkich działań niezbędnych do naprawy uchwały Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, uchwały Nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz i uchwały Nr XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska w taki sposób, aby usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny), została przekazana Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
  4. Czwarta z nich, która dotyczyła utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, została uznana za bezzasadną.