(14) Petycja dotycząca budowy drogi asfaltowej na ul. Dębowej w Czapurach

Informacja o sposobie załatwienia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 8 grudnia 2023 r. przekazał uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie wraz z petycją Burmistrzowi Gminy Mosina i poinformował o tym osobę reprezentującą autora petycji.


Przebieg postępowania

Kolejność podejmowanych działań:

  1. Przekazanie petycji radcy prawnemu celem dokonania oceny formalno-prawnej.
  2. Opinia radcy prawnego.
  3. Podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XCIV/815/23 dotyczącej przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina petycji jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Numer porządkowy:

14

Imię i nazwisko wnoszącego:

Mieszkańcy Osiedla Dębowego w Czapurach, osoba reprezentująca: Tomasz Król

Data złożenia:

21.11.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia:

21.02.2024 r.


Treść petycji

Petycja (PDF, 780 KB)