Jesteś tutaj:   

Kadencja 2014-2018

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Mosinie

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania

Zasięgane opinie

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

 1.

mieszkaniec Krosna

   petycja.pdf

Budowa fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej w Krosinku.

26.07.2016r.

  26.10.2016 r.

1. Przekaznie kopii petycji radnym Rady Miejskiej w Mosinie.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Przekazanie petycji do rozpatrzenia przez Komisję Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie.
4. Wniosek Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego został przekazany Burmistrzowi Gminy Mosina. Wniosek.pdf
Odpowiedź na wniosek.pdf

Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.

 

  informacja.pdf

odpowiedź na wniosek.pdf