(671) Zapytanie w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 109 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 62 KB)