Podstawowe informacje

Pan Witold Ostrowicz objął mandat radnego z dniem 26 stycznia 2023 r. poprzez złożenie ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Mosinie
Witold Ostrowicz 
 
Kontakt:
tel. 506 992 367
e-mail: ostrowicz.witold@gmail.com

Komisje:
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Okręg nr 2:
BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, DYMACZEWO NOWE, NOWINKI, KONSTANTYNOWO, PECNA, DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO, KROSNO