(759) Interpelacja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszego na ulicy Głównej w Pecnej.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 116 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 58 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 126 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 138 KB)